Máy tính địa chỉ IPv4/IPv6

Ví dụ truy vấn: 2001:db8::/32 240e:97c:2f:1::68 127.0.0.1/24 93.184.216.34

👋 Nếu bạn muốn kiểm tra xem một trang web có hỗ trợ IPv6 hay không, hãy sử dụng công cụ Kiểm tra trực tuyến IPv6 → của chúng tôi :)

Kết quả tính toán
Địa chỉ nén
Địa chỉ mở rộng
Địa chỉ nhị phân
Mạng con
Mặt nạ mạng con
Địa chỉ trước
Địa chỉ tiếp theo
Địa chỉ bắt đầu (IP khả dụng đầu tiên)
Địa chỉ kết thúc (IP khả dụng cuối cùng)
Pattern
Địa chỉ IPv6 được ánh xạ IPv4
Chuyển sang IPv4
Chuyển sang IPv6
Tra cứu DNS ngược

Mạng của bạn hỗ trợ kết nối IPv4 và địa chỉ IPv4 hiện tại của bạn là: 44.192.44.30

Kiểm tra kết nối IPv6

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP là tên viết tắt của Địa chỉ Giao thức Internet, là địa chỉ số nhận dạng duy nhất mọi thiết bị trên Internet (chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động, máy in mạng, v.v.). Địa chỉ IP được sử dụng để nhận dạng và định vị các thiết bị trên Internet, cho phép chúng liên lạc và trao đổi dữ liệu. Địa chỉ IP thường bao gồm các số nhị phân 32 bit (IPv4) hoặc 128 bit (IPv6), thường được biểu thị ở dạng thập phân.

Phạm vi địa chỉ IPv4

Địa chỉ IPv4 nằm trong khoảng từ 0.0.0.0 đến 255.255.255.255. Địa chỉ IPv4 được biểu thị bằng số nhị phân 32 bit, thường ở dạng ký hiệu thập phân có dấu chấm. Địa chỉ mạng đầu tiên và địa chỉ quảng bá cuối cùng được dành riêng, do đó, phạm vi địa chỉ IPv4 khả dụng là 1.0.0.0 đến 254.255.255.255.

Phạm vi địa chỉ IPv6

Phạm vi địa chỉ IPv6 là 2^128, tức là 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456. Độ dài địa chỉ IPv6 là 128 bit, lớn hơn nhiều so với độ dài địa chỉ IPv4 (32 bit) nên phạm vi địa chỉ IPv6 cũng rộng hơn. Địa chỉ IPv6 được thiết kế để giải quyết vấn đề không đủ địa chỉ IPv4 để hỗ trợ nhiều thiết bị và người dùng hơn trên Internet.

Máy tính dịch địa chỉ IPv4/IPv6 có thể làm gì?

Máy tính địa chỉ IPv4/IPv6 là một công cụ tính toán địa chỉ IP được sử dụng để tính toán địa chỉ nén, địa chỉ mở rộng, địa chỉ nhị phân, mặt nạ mạng con, địa chỉ bắt đầu, địa chỉ cuối và các giá trị khác của địa chỉ IP. Đồng thời, công cụ này còn hỗ trợ truy vấn DNS ngược cho địa chỉ IP.